top of page
Ganesha.jpg

Ganesha Shlokas

lakshmiVishnu.jpg

Mahalakshmi

suryadeva.jpg

Aditya Hrudayam

Hanuman.jpg

Hanuman Shlokas

level1.png

Level 1 all

venkateshwara.png

Venkateshwara Shlokas

shivalinga.png

Shiva Shlokas

Lord-Narsimha.jpg

RunaVimochana

guru.png

Guru Poornima Shlokas

annapoorneshwari.png

Food Shlokas

srirama2.jpg

SriRama Shuddha Brmh

MaaDurga.jpg

Aigiri Nandini V1.1

krishna.jpg

Madhurashtakam

swamiSharanam.png

Shasta - Ayappan

bottom of page