top of page
Girl with Bookshelves

Sanskrit for Kids

A MathJunior Initiative

Level1.png

Shlokas Subhashitanis Level 1

Learning of Simple Sentences and Shlokas, Subhashitani, Chants and Learning for Life Skill and Positivity of Life

Version  Shlokas 

Shlokas and Subhashitanis 

Shlokas MJSFK LEVEL 01 V3.2 09Sep21
Added - Ganapati Shlokas, Jaya Janardhana Radhika pate

Sanskrit1.jpg

Shlokas Subhashitanis Level 2

Learning of Simple Sentences and Shlokas, Subhashitani, Chants and Learning for Life Skill and Positivity of Life

Version  Shlokas 

Level 2 Version Ver V1.45  02-May-21

ganapti.jpg

Ganapati Shlokas

Ganapati Shlokas 

Level 2 Version Ver V1.2  02-Sep-21

MSFK Workbook V1.1.jpg

Exercises and work book

Students of Sanskrit for Kids to practice

SFK Workbook V1.6 Dt18Dec20 Vocation

Harivarasanam-1.jpg

Harivarasanam Vishwamohanam

S449 Dharama Shasta Panchakshara

S455 Bhootanatha Dayananda

Version 1.1 Dt 27.11.2020

CN%2520Logo_edited_edited.png

Ganesha Pancharatna

Learn Sanskrit Words

namoRamayana3.jpg

Rama Naama, Shuddha Bramha Paratpara Ram

Namo Ramayana, simple Ramayana  - Shuddha Bramha paratpara Ram

WhatsApp Image 2020-12-29 at 12.11.35 AM

Shiva Ashtakam

Prabhum Prana natham..

bottom of page